VIZE - STRATEGIE - ŘEŠENÍ

Síla ve zkušenostech

Potřebujete pomoc s rozvojem firmy, řešíte její další fungování, kupujete/prodáváte společnost, pracujete na nové strategii, chybí Vám vize, řídící systémy již neodpovídají rychlosti růstu firmy či vám chybí potřebné lidské zdroje pro řešení těchto problémů?


Jsme tým se zkušeností při řešení všech těchto problémů pro mezinárodní koncerny i lokální firmy. Tým, který má za sebou desítky lokálních i zahraničních M&A transakcí a konsolidaci těchto akvizicí do struktury firmy. Tým s mezinárodní zkušeností s řízením, reorganizací a optimalizací organizačních struktur společností, či při zavádění manažerských i informačních systémů do praxe.

Osobní dlouholeté zkušenosti s růstem společností, překonáním kritické velikosti, při překonávání provozní slepoty, pocitu uspokojení, předcházení dramatických propadů, strategickým řízením v období krizí, stejně jako reakce na signály, že tým není tým, ale skupina jednotlivců, to je naše přednost, to je to, co Vám můžeme nabídnout.

Máme pro Vás nabídku - Obraťte se na nás. 

Neslíbíme Vám zázraky, ale určitě máme co nabídnout. Zpracujeme analýzu a na jejím základě navrhneme řešení, které Vám pomůžeme realizovat. A nebo v případě konkrétních projektů jako např. M&A, připravíme strategii, business plán, ekonomické posouzení a provedeme Vás celým procesem.


Co nabízíme?

Vize a strategie

Vize společnosti a strategie jejího dosažení. To je něco, co se zevnitř firmy dělá obtížně. S využitím našich zkušeností Vám umíme efektivně pomoci definovat Vaše vize a navrhnout vhodnou strategii, kterou s Vaším týmem budete schopni realizovat.

Change management

Řízení změn ve společnostech s cílem optimalizace fungování, nastavení vnitřních procesů, obchodní politiky, fungování obchodního oddělení, optimalizace organizační struktury a její přizpůsobení růstu firmy či rozvoje v zahraničí. Vše od vstupní analýzy přes návrh řešení až po implementaci.

M&A

Vytvoříme Vám zázemí a provedeme Vás nákupem nebo prodejem společnosti. Sestavíme Vám na míru akviziční tým, připravíme strategii, evaluaci i transakční dokumentaci. Po realizaci můžeme participovat na postakvizičním procesu a integraci nových aktiv do stávajících struktur Vaší společnosti tak, aby vše proběhlo k Vaší spokojenosti..

Řízení městských společností

Optimalizace fungování městských společností, zavedení koncernového řízení, optimalizace a konsolidace struktury městských společností, zavádění řídících a controllingových nástrojů. Zpracujeme návrhy strategie rozvoje nebo optimalizace poskytovaných služeb. 

Strategie nakládání s odpady

Analýza současného stavu a návrh strategie v souladu s platnou legislativou. Implementace systému v návaznosti na očekávání a požadavky legislativy EU. Zpracujeme oponentní posudky k plánům odpadového hospodářství. Připravíme pro Vás regionální koncepty nakládání s odpady s ohledem na investiční náročnost a rentabilitu následného provozu.

Ostatní služby

Poskytneme poradenství v záplavě nabídek technologií v oblasti Smart city a  pomůžeme při definování strategie v této oblasti, včetně případných přesahů v rámci metropolitních oblastí. Posoudíme systémy řízení dopravy v klidu a navrhneme možné směry zefektivnění včetně vhodných parkovacích systémů, technologií nebo zkapacitnění stávajících parkovišť. V případě zájmu nabízíme konzultace v oblasti SW pro řízení městských služeb apod.