O NÁS

Síla ve zkušenostech

Naše aktivity se zaměřují na využití dlouholetých zkušeností ve prospěch realizace přání a potřeb klientů. 

Dlouholeté zkušenosti nám dávají možnost nezaujatě vyhodnocovat situaci s určitým odstupem. Neexistuje univerzální šablona na všechny problémy a jejich řešení. A ne vždy to, co se zdá jasné zevnitř firmy, je skutečnou podstatou problému. Není lehké to přijmout a s danou situací se vypořádat. V rámci analýzy se snažíme popsat veškerá zjištění, kritické body a možná rizika. Předložíme Vám konkrétní návrh řešení a harmonogram dalšího postupu. Na Vás bude rozhodnout se, zda tento návrh společně překlopíme do realizace.


Náš tým

Ing. Petr Vokřál

Zkušený manager a vyjednavač, dlouholetý CEO mezinárodního koncernu s přímou zodpovědností za rozvoj a řízení koncernu v regionu CEE. Zkušenost s určováním strategie a následnou rychlou expanzí společností, úspěšnou konsolidací nových zemí nebo společností do struktury holdingu, zkušenosti se změnami vlastníků kotovaných na burze, implementací systémů napříč mezinárodním koncernem je asset, který není na trhu často k dispozici.

Ing. Martin Itterheim

Projektový a produktový manager, s dlouholetou zkušeností s realizací řady projektů a rozvojových aktivit společností. Zkušenosti s desítkami mezinárodních M&A transakcí, jak na straně kupující strany, tak na straně prodávajících nebo zakládání s joint-venture společností. Silnou stránkou je zaměření na postakviziční management, konsolidace nových aktivit, sales management, sales support a projektové řízení. 

Ing. Miroslav Červený

ICT manager s dlouholetou zkušeností koncernového CIO. Praxe s adaptacemi komerčních SW do sjednoceného ERP přizpůsobeného potřebám environmentálního byznysu. Vedl úspěšné implementace ERP v zemích koncernu, včetně budování příslušných komunikačních infrastruktur. Zkušenost s vytvořením a řízením mezinárodních teamů pro podporu uživatelů ICT.

ZKUŠENOSTI

Zkušenosti z podnikatelské i municipální sféry

Spojuje nás více jak 20 let společné práce. Každý v jiné roli nebo na jiné pozici, ale dohromady silný tým, který byl schopen uspět v rámci mezinárodní konkurence a posilovat postavení firmy na trhu.

Od roku 1992 jsme měli možnost budovat firmu prakticky od začátku, od úplných základů až do pozice lídra trhu nejen v České republice, ale i v Rakousku, na Slovensku, v Maďarsku a s významnými tržními podíly v Srbsku, Polsku, Rumunsku a Bulharsku. 

Zažili jsme změny vlastníků, organizační změny, legislativní změny, které kompletně změnily podstatu našeho podnikání. Jen v České republice pro více než 100 tisíc klientů, 25 dceřiných společností (100% vlastněných i joint-venture s městy a obcemi) konsolidovaných do jednoho celku. V celém regionu CEE jsme řídili strategický rozvoj na nových trzích, akvizice desítek společností a jejich následnou konsolidaci do koncernu, včetně implementace jednotného systému řízení a ERP koncernu s téměř 5000 zaměstnanci.

Za velkou zkušenost považujeme i možnost podílet se na konsolidaci činnosti městy vlastněných společností, návrh a realizaci strategického řízení dle koncernových pravidel, stejně tak jako realizace akvizic i mezinárodních společností municipalitami nebo zakládání společných podniků. Zkušenosti s fungováním veřejné správy, municipalit, krajů, samosprávných rozhodovacích procesů i celková znalost tohoto prostředí jsou rovněž tím, co můžeme nabídnout a je to jedna z výhod při spolupráci s námi.

Proč si nás vybrat

Nabízíme Vám:

Nabízíme individuální přístup ke každému klientovi. Nemáme univerzální šablony na jednotlivé projekty. Ty totiž neexistují. Máme ale bohaté zkušenosti pro identifikaci správných, na míru navrhovaných řešení. Naším zájmem je poznat detailně potřeby klienta a navrhnout takové řešení na míru, které klientovi pomůže nejen překonat současnou situaci, ale i definovat strategii, která bude  dlouhodobým nástrojem pro efektivní fungování v dalším období. 

Určitě nejsme společností, která vám za Vaše peníze poškrtá pár lidí, nákladů, vyvede z firmy aktiva a na pár měsíců oddálí potřebu skutečného řešení situace ve firmě. Prošetřit se dá jen do pekla. My hledáme individuální, dlouhodobá a efektivní řešení pro naše klienty. Klíčem pro nás je totiž úspěch zákazníka a dlouhodobá stabilita navržených a aplikovaných řešení.

Zvažte proto naše silné stránky:

  • Přizpůsobíme se Vašim potřebám při individuálním řešení
  • Zakládáme si na oboustranné důvěře
  • Snažíme se o transparentní smluvní vztahy a postupy vedení projektů
  • Nabízíme veškeré naše zkušenosti, jazykovou vybavenost, znalost mezinárodního prostředí i prostředí veřejné správy,
  • Vysoké nasazení a efektivní přístup bez zbytečných prodlení

Očekávejte od nás:

  • otevřené jednání a individuální přístup 
  • diskrétnost a loajální spolupráci
  • spoustu dotěrných a zvědavých dotazů
  • flexibilitu, rychlou reakci na Vaše potřeby a dotazy
  • možnost sestavení osvědčených speciálních týmů včetně zkušených právníků a ekonomů 

Chcete nás kontaktovat?